HOME

BogBogBog KENNEL.


รายการที่น่าสนใจ

HOME
boy โปรแกรมฉีดวัคซีน
boy การเลือกซื้อสุนัข
boy การเลี้ยงดูลูกสุนัข
boy ว่าด้วยอาหารสุนัข
boy การเพาะพันธุ์
boy การดูแลแม่สุนัข
boy สุนัขคลอดลูก
boy ดูแลลูกสุนัขหลังคลอด
boy รับน้องหมาสู่บ้านใหม่
boy การตั้งชื่อ
boy ที่อยู่อาศัย
boy อาหารลูกสุนัข
boy การฝึกสุนัข
boy การเคี้ยว
Link Link
 

การตั้งชื่อ

การตั้งชื่อ!!!

            ไม่ควรตั้งชื่อที่มีคำหรือเสียงที่ปะปนกับคำสั่ง เช่น นั่ง, อย่า เป็นต้น เพราะจะทำให้สุนัขเกิดความสับสนกับชื่อของตนเอง ไม่ควรตั้งชื่อยาวเพราะจะทำให้ยากเกินที่สุนัขจะจดจำได้ และไม่ควรเปลี่ยนชื่อเขาบ่อยๆ เพราะจะทำให้เขาเกิดความสับสนและจำชื่อตัวเองไม่ได้ และเมื่อตั้งชื่อแล้วควรจะเรียกเขาอย่างสม่ำเสมอ จนเขาเข้าใจ และจดจำชื่อของเขาได้

บ๊อก บ๊อก บ๊อก


สนใจสอบถามได้ที่ :05-0081633 ตลอด 24 Hr.I พ่อพันธุ์ I แม่พันธุ์ I ลูกๆตัวเล็ก I เวบบอร์ด I Link I
Site Design © 2005 BogBogBog.Com All rights reserved