HOME

BogBogBog KENNEL.


รายการที่น่าสนใจ

HOME
boy โปรแกรมฉีดวัคซีน
boy การเลือกซื้อสุนัข
boy การเลี้ยงดูลูกสุนัข
boy ว่าด้วยอาหารสุนัข
boy การเพาะพันธุ์
boy การดูแลแม่สุนัข
boy สุนัขคลอดลูก
boy ดูแลลูกสุนัขหลังคลอด
boy รับน้องหมาสู่บ้านใหม่
boy การตั้งชื่อ
boy ที่อยู่อาศัย
boy อาหารลูกสุนัข
boy การฝึกสุนัข
boy สุขภาพฟัน
Link Link
 

สุขภาพฟัน

สุขภาพฟัน

            ฟันของลูกสุนัขจะขึ้นในช่วงอายุ 3-6 เดือนในช่วงนี้ควรจะให้อะไรเป็นของขบเคี้ยวแก่เขาเพื่อช่วยในการขึ้นของฟัน และลดการกัดแทะสิ่งของที่เราไม่ต้องการให้เขากัด ควรหาวิธีทำให้กระดูกเทียมหรือลูกบอลเป็นที่สนใจของเขา โดยอาจเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปกรณ์ในการเล่นระหว่างคุณกับเขา เมื่อใดก็ตามที่ลูกสุนัขไปกัดแทะสิ่งของต้องรีบห้ามและนำลูกบอลหรือของเล่นของเขาให้แทนโดยออกคำสั่งว่า "อย่า" อย่างขึงขังแล้วนำสิ่งนั้นออกห่างจากเขา และเมื่อเขาเชื่อฟังก็ควรกล่าวคำชมเชย การออกกำลังกาย อาหารที่มีคุณค่าและการออกกำลังกายที่พอเพียงย่อมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง การออกกำลังกายได้แก่ การวิ่ง กระโดด ว่ายน้ำ การค้นหา และการคาบสิ่งของ เป็นต้น สุนัขต้องการออกกำลังกายทุกวัน อย่างน้อยที่สุดคุณก็ควรนำสุนัขออกเดินเล่นในระยะสั้นบ้าง

บ๊อก บ๊อก บ๊อก


สนใจสอบถามได้ที่ :05-0081633 ตลอด 24 Hr.I พ่อพันธุ์ I แม่พันธุ์ I ลูกๆตัวเล็ก I เวบบอร์ด I Link I
Site Design © 2005 BogBogBog.Com All rights reserved